Úkoly a testy

Prima

písemné práce, testy:

úterý 28.5. - květ, semeno, plod, opylení, oplození

 

DÚ - význam plodů

 

 

 

 

 

 

Sekunda

 

Tercie

písemné práce, testy:

 

náhradní termín - oporná soustava člověka

                         

 

úkoly:

 

Kvarta

 

 

 

Kvinta 

 

Chemie:

písemné práce, testy:

středa 29.5. - chemické reakce a chemické rovnice

náhradní termín  -

úkoly:

 

 

 LABORATORNÍ PRÁCE:

 

 

 

 

Sexta

Chemie:

písemné práce, testy:

 

 

náhradní termín - názvosloví komplexních sloučenin

                                            

 

úkoly:

 17.5. - prezentace Zn, Cd, Hg, Cu Ag, Au

 

LABORATORNÍ PRÁCE:

9.LP - kovy bloku d

 

 

Septima

 

 

Oktáva

 

písemné práce, testy:

 

náhradní termín -

úkoly:


 

 

 

 
 
 

První ročník

 

 

Druhý ročník

Chemie:

písemné práce, testy:

 

 náhradní termín  -  názvosloví kompexních sloučenin

úkoly:

 

 

 

 

LABORATORNÍ PRÁCE:

9. LP - kovy bloku d

 

 

 

 

 

 

Třetí ročnik

 

písemné práce, testy:

 

 náhradní termín - čtvrtek 16.5. - oběhová soustava

 

 

úkoly:

 

 

LABORATORNÍ PRÁCE:

 5.LP - X

 

 

Čtvrtý ročník

Seminární práce z ekologie (odevzdání do poloviny dubna):

2 str. A4, minimálně 3 zdroje

Doporučený obsah: 1. Můj přínos pro zlepšení životního prostředí
                             2. Plány do budoucna
                             3. Ekologické mýty? klimatické změny, obnovitelné zdroje energie, ochrana přírody, ZOO, recyklace, organizace
                                 zabývající se ekologií, ekologizace provozu domácností, ........


 

Seminář 3A/4 a 7A/8

Písemné práce:

poznávání organismů - úterý 28.5.

ústní zkoušení - 

 

náhradní termín:

  


Úkoly:  

 

zadané prezentace 28.5.

 

Seminář 4A/4 a 8A/8

Písemné práce:
 

 

 

Úkoly: