Úkoly a testy

Prima

Biologie

Zkoušení 29.1.:  rostlinná buňka, fotosyntéza, pletiva
                         rozdělení řas a příklady
                         plankton, fyto- a zooplankton, význam
                         potravní řetězec, potravní pyramida

 

    

 

Sekunda

Biologie:

 

písemné práce:

čtvrtek 7.6. - strunatci (pláštěnci, bezlebeční, obratlovci - kruhoústí a paryby)

náhradní termín  - strunatci (pláštěnci, bezlebeční, obratlovci - kruhoústí a paryby)
 

 

 

 

Tercie

Biologie:

 

referát z etologie (min 1 str. A4, min 2 zdroje) - do konce března

 

zkoušení - ptáci

 

 

Kvarta

Chemie:

písemné práce:

pondělí 11.6. - přírodní látky (cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny, katalyzátory životních dějů)

 

Biologie:

test 29.1. : určování minerálů (podle charakteristiky a chemického složení)

 

 

Kvinta 

 

Biologie:

zkoušení - pletiva

vybrat si téma na prezentaci

 

 

 

Chemie:

 

písemné práce:

pondělí 11.6. - chemické reakce

náhradní termín:


LP - chemické reakce ( 8. a 9. vyučovací hodina: středa 6.6. - 1.skupina, středa 13.6. - 2.skupina)Sexta

 Biologie:

 

zkoušení - houby, žahavci, ploštěnci

 

 

Chemie:

zkoušení - síra a její sloučeniny

 

 

 

Septima

 

Biologie:

písemné práce:

náhradní termín - úterý 12.6. - oporná a svalová soustava člověka


 

Chemie:

písemné práce:

náhradní termín: - úterý 12.6. - karboxylové kyseliny
Oktáva

Písemné práce biologie:


 

 
 
 

První ročník

Biologie:

zkoušení - pletiva

vybrat si téma na prezentaci

 

 

Písemné práce chemie:

středa 6.6. - chemické reakce

náhradní termín: chemické reakce


 5.LP - chemické reakce 12.6. a 19.6.

 

Druhý ročník

Chemie:

zkoušení - síra a její sloučeniny

 

 

Biologie:


 Písemné práce:

pátek 8.6. - pláštěnci (sumka obecná) a bezlebeční (kopinatec plžovitý)


náhradní termín: ihned poté5.LP - 

 

Třetí ročnik

Biologie:

zkoušení - opěrná soustava + pojivová tkáň

 

vybrat téma na prezentaci

 

 

Čtvrtý ročník

Seminární práce z ekologie (odevzdání do poloviny dubna):

2 str. A4, minimálně 3 zdroje

Doporučený obsah: 1. Můj přínos pro zlepšení životního prostředí
                             2. Plány do budoucna
                             3. Ekologické mýty? klimatické změny, obnovitelné zdroje energie, ochrana přírody, ZOO, recyklace, organizace
                                 zabývající se ekologií, ekologizace provozu domácností, ........


 

Seminář 3A/4 a 7A/8

Písemné práce:

pondělí 18.6. - závěrečný test - botanika a houby + lišejníky


poznávání organismů:


náhradní termín: test splněný do čtvrtka 21.6.


Úkoly:  

prezentace: zadaná témata na 11.6.,....

!!!! pouze osnova a obrázky, ostatní ústně (jako ústní zkoušení - hodnocení znalostí)

 

 

Seminář 4A/4 a 8A/8

Písemné práce:
  

náhradní termín:

 
 
 
Úkoly: