Úkoly a testy

Prima

písemné práce, testy:


náhradní termín  - viry

 

 

 

   

 

 

 

Sekunda

 

Tercie

písemné práce, testy:

náhradní termín -  plazi

                         

 

úkoly:

 

Kvarta

 

 

 

Kvinta 

 

Chemie:

písemné práce, testy:

náhradní termín -

 

úkoly:

 

 

 LABORATORNÍ PRÁCE:

2.LP - stechiometrické výpočty a veličiny chemie

 

 

Sexta

Chemie:

písemné práce, testy:

úterý 13.11. - voda, vodík, kyslík,  sloučeniny vodíku a kyslíku, pH roztoků a hydrolýza solí

náhradní termín -pátek 16.11. - názvosloví anorganické chemie - kyseliny, hydroxidy, soli

                                             - složení roztoků

                                             - voda, vodík, kyslík,  sloučeniny vodíku a kyslíku, pH roztoků a hydrolýza solí

úkoly:

nerosty s vázanou vodou, význam vody pro organismy a využití vody

 

 

LABORATORNÍ PRÁCE:

4.LP -

 

 

Septima

 

 

Oktáva

 

písemné práce, testy:

pátek 16.11. - trávící soustava

náhradní termín - dýchací soustava

 

úkoly:


 

 

 

 
 
 

První ročník

 

 

Druhý ročník

Chemie:

písemné práce, testy:

náhradní termín   - názvosloví kyselin, hydroxidů

                          - názvosloví kyselin, hydoxidů a solí

 

úkoly:

 

 

LABORATORNÍ PRÁCE:

4.LP -

 

 

 

 

 

 

Třetí ročnik

 

písemné práce, testy:

 

 

 

úkoly:

prezentace na řády ptáků

 

 

 2.LP - biologie člověka - krevní skupiny, oporná soustava

 

 

Čtvrtý ročník

Seminární práce z ekologie (odevzdání do poloviny dubna):

2 str. A4, minimálně 3 zdroje

Doporučený obsah: 1. Můj přínos pro zlepšení životního prostředí
                             2. Plány do budoucna
                             3. Ekologické mýty? klimatické změny, obnovitelné zdroje energie, ochrana přírody, ZOO, recyklace, organizace
                                 zabývající se ekologií, ekologizace provozu domácností, ........


 

Seminář 3A/4 a 7A/8

Písemné práce:


náhradní termín:

 


Úkoly:  

 příklady organismů s nároky na abiotické faktory a ekologickou valenci

 prezentace na biomy - datum bude sdělen

 

Seminář 4A/4 a 8A/8

Písemné práce:

pondělí 12.11. - genetika organismů

 

 

 
 
 
Úkoly:

 

 trihybridismus