Úkoly a testy

Prima

písemné práce, testy:

náhradní termín: úterý 11.6. - květ, semeno, plod, opylení, oplození


 

 

 

 

 

 

Sekunda

 

Tercie

písemné práce, testy:

 

náhradní termín - oporná soustava člověka

                         

 

úkoly:

 

Kvarta

 

 

 

Kvinta 

 

Chemie:

písemné práce, testy:

náhradní termín  - středa 12.6. - chemické reakce a chemické rovnice


úkoly:

 DÚ - vypočítat příklad z chemických rovnic (spalování síry)

 

 LABORATORNÍ PRÁCE:

 

 

 

 

Sexta

Chemie:

písemné práce, testy:

náhradní termín:  úterý 11.6. - kovy

                          úterý 11.6. - názvosloví komplexních sloučenin

                                            

 

úkoly:

11.6. - prezentace na zadané kovy

 

LABORATORNÍ PRÁCE:

9.LP - kovy bloku d + náhradní termín 13.6.

 

 

Septima

 

 

Oktáva

 

písemné práce, testy:

 

náhradní termín -

úkoly:


 

 

 

 
 
 

První ročník

 

 

Druhý ročník

Chemie:

písemné práce, testy:

náhradní termín: pondělí 10.6. - kovy, kovy bloku d


úkoly:

 10.6. - dodělat prezentace na zadané kovy Mn a Cr

 

 

 

LABORATORNÍ PRÁCE:

9. LP - kovy bloku d

 

 

 

 

 

 

Třetí ročnik

 

písemné práce, testy:

 


 

 

úkoly:

 

 

LABORATORNÍ PRÁCE:

 5.LP - X

 

 

Čtvrtý ročník

Seminární práce z ekologie (odevzdání do poloviny dubna):

2 str. A4, minimálně 3 zdroje

Doporučený obsah: 1. Můj přínos pro zlepšení životního prostředí
                             2. Plány do budoucna
                             3. Ekologické mýty? klimatické změny, obnovitelné zdroje energie, ochrana přírody, ZOO, recyklace, organizace
                                 zabývající se ekologií, ekologizace provozu domácností, ........


 

Seminář 3A/4 a 7A/8

Písemné práce:


  


Úkoly:  

 


 

Seminář 4A/4 a 8A/8

Písemné práce:
 

 

 

Úkoly: