Maturitní okruhy z biologie 2018/2019

 

      1.   Buňka a metabolismus buňky

      2.   Chemické složení živých soustav a rozmnožování buněk

 3.   Dědičnost a proměnlivost, genetika organizmů

      4.   Nebuněčné organismy, prokaryota

      5.   Rostlinná pletiva

      6.   Generativní rostlinné orgány

      7.   Rostlinná fyziologie

      8.    Nižší rostliny

      9.    Výtrusné rostliny

10.   Nahosemenné rostliny

11.   Krytosemenné rostliny

12.   Prvoci

13.   Diblastika

14.   Měkkýši

15.   Členovci, vzdušnicovci

16.   Obojživelníci

17.   Ptáci

18.   Savci

19.   Svalová tkáň a svalová soustava

      20.   Cévní soustava a tělní tekutiny

      21.   Dýchání a dýchací soustava

      22.   Trávící soustava a metabolismus

      23.   Nervová soustava

      24.   Smyslové orgány

      25.   Vylučovací soustava a kůže