Práce studentů

Markéta Stolínová - Drogy a neurony

Všeobecně je známo, že drogy jsou látky vyvolávající změny v lidském chování, nálad a vnímání. Jedná se opředevším změny mozkových funkcí. V mozku se nachází miliardy neuronů, které slouží k přijmu, vedení a uvolňování informací pomocí chemické látky - neurotransmiteru, což závisí na její povaze a  množství. Co se děje v mozku při užítí drogy, coby chemické látky a jaký je její dopad na celý organismus? 

Soubor je zde.