Úkoly a testy

Prima

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Sekunda

Biologie:

DÚ -

písemné práce:

čtvrtek 23.11. - žahavci - polypovci, medúzovci a korálnatci

DÚ - číst uč. str. 52 a 53 ploštenky

 

 

Tercie

 

 

 

 

 

Kvarta

Chemie:

písemné práce:

náhradní termín-  23.11. - výroba železa, oceli, elektrolýza, galvanické články - primární, sekundární, koroze kovů

 

Dú. - př. 26/4,5

Kvinta 

Chemie:

učit se základy anorganického chemického názvosloví včetně znalostí značek prvků

písemné práce:

 

 

LP- 

Sexta

 

 

 

 

 

Septima

 

Biologie:

písemné práce:

 

náhradní termín 

2:LP - savci, biologie člověka - kostra

Chemie:

písemné práce:      

čtvrtek 23.11. - nenasycené sloučeniny (alkeny, alkadieny a alkyny)

náhradní termín 

 

DÚ -

 

2.LP -

Oktáva

Písemné práce biologie:

náhradní termín:

 nervová soustava, cévní a dýchací soustava

 poznávání živočichů

DÜ - nemoci zraku a sluchu

 

 
 
 

První ročník

Písemné práce chemie:

náhradní termín - - názvosloví dvouprvkových sloučenin

DÚ - učit se základy anorganického chemického názvosloví včetně znalostí značek prvků

 

 2.LP - 

 

Druhý ročník

 Písemné práce:

poznávání rostlin - pátek 1.12.

ústní zkoušení - prvoci - 21.11 a 24.11.

2.LP - prvoci

 

Třetí ročnik

 

 

Čtvrtý ročník


 

Seminář 3A/4 a 7A/8

Písemné práce:

 

Úkoly: 

lidská plemena a rasy
 

Seminář 4A/4 a 8A/8

Písemné práce:
náhradní termín: pátek 24.11 - genetika (základní pojmy, molekulární genetika - NK, replikace, proteosyntéza, regulace proteosyntézy, genetika buněk - prokaryotická, eukaryotická, segregace a kombinace chromozómů)
pátek 24.11. - poznávání přírodnin
 
Úkoly:
příklad - dihybridismus (37/39)