Úkoly a testy

Prima

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Sekunda

výchova ke zdraví - písemně zpracovat: 1.Co je to rodina, 2.Co pro mne rodina znamená, 3. Správné fungování rodiny, 4.Jakým způsobem budu vychovávat své děti

 

 

Tercie

 

 

 

 

 

Kvarta

Chemie:  DÚ - chemická rovnice výroby železa za vzniku oxidu uhličitého - vyčíslení, oxidační čísla látek, oxidace a rediükce a počet vyměněných elektronů

 

Kvinta 

 

 

 

Sexta

 

 

 

 

 

Septima

Písemné práce biologie:

úterý 3.10. - dobrovolně vzdušnicovci

 

1.LP - ryby

             

 

Oktáva

Písemné práce biologie:

středa 27.9. - cévní a dýchací soustava

 

 

 

 
 
 

První ročník

Písemné práce chemie:

DÚ: technologický postup dvou chemických výrob

 

Druhý ročník

úterý 26.9. - semenné rostliny a systém semenných rostlin

 

Třetí ročnik

 

 

Čtvrtý ročník

 

Seminář 3A/4 a 7A/8

Písemné práce:

 

Úkoly:

nastudovat stavbu a složení zemského tělesa, rozdělení a složení atmosféry + ozonosféra

 

Seminář 4A/4 a 8A/8

Písemné práce:
 
pátek 22.9. - poznávání přírodnin
 
Úkoly: